sports-vision

Sports Vision

Είναι σίγουρο ότι για την βέλτιστη απόδοση σε κάποιο άθλημα, είτε πρόκειται για επαγγελματία αθλητή είτε αναφερόμαστε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, απαιτούνται πάρα πολλές ικανότητες.  Για την καλύτερη αθλητική απόδοση σίγουρα παίζουν σημαντικό ρόλο η φυσική κατάσταση, η εξάσκηση, η διατροφή, η αντοχή , η δύναμη κ.ά.  Η όραση, δηλαδή η οπτική απόδοση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συμπληρώνει το πάζλ και στην οποία συχνά δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Πολλές από τις απαιτήσεις που χρειάζεται ένας αθλητής  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την όραση και γενικότερα με τον τρόπο που το οπτικό μας σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον  του.
 
Όσο το επίπεδο ενός αθλητή ανεβαίνει τόσο αυξάνονται αντίστοιχα και οι συνολικές απαιτήσεις του για την μέγιστη απόδοση.  Είναι λογικό ότι το οπτικό σύστημα ενός πρωταθλητή έχει ανώτερες δεξιότητες  από το οπτικό σύστημα ενός αθλητή ερασιτέχνη.
 
Οπτικές δεξιότητες που απαιτούνται και σχετίζονται με την αθλητική απόδοση 

– Διόφθαλμη συνεργασία,
– οφθαλμικές σακκαδικές κινήσεις,
– οφθαλμικές κινήσεις παρακολούθησης,
– συγκέντρωση,
– περιφερειακή αντίληψη,
– αντίληψη βάθους,
– χρόνος αντίδρασης,
– ταχύτητα αντίληψης και αναγνώρισης,
– αναγνώριση περιστροφής,
– σύγκλιση,
– εστίαση,
– ισορροπία,
– σωστός προσανατολισμός,
– εναλλαγή σύγκλισης και προσαρμογής από μακριά κοντά και αντίστροφα,
– δυναμική οπτική οξύτητα,
– οπτική χωροταξική αντίληψη,
– εντοπισμός αντικειμένων περιφερειακά,
– οπτικοκινητικός συντονισμός,
– οραματισμός κ.ά.

Ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητες όλες αυτές οι δεξιότητες σε όλα τα αθλήματα.
 
Αξιολόγηση όρασης

Κατά την αξιολόγηση της όρασης ενός αθλητή θέλουμε να εξετάσουμε κάποιες δεξιότητες που πιθανόν δεν θα εξετάζαμε σε έναν κοινό ασθενή. Χρησιμοποιώντας διάφορα διαγνωστικά τεστ σκοπεύουμε να εντοπίσουμε πιθανούς τομείς της οπτικής συμπεριφοράς  που μπορεί να εμπλέκονται αρνητικά στην αθλητική απόδοση, όπως κάποιες οπτικές δυσλειτουργίες. Μια τέτοια δυσλειτουργία δεν θα επηρεάσει μόνο την αθλητική απόδοση του αθλητή, αλλά θα επηρεάσει αρνητικά και την απόδοσή του κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες όπως την αντίληψη και την απόδοση υπό την επήρεια κούρασης και στρες, την συγκέντρωσή του αλλά και την μελλοντική του εξέλιξη. Η ενίσχυση λοιπόν της όρασης  υπολογίζεται με βάση τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος. Η κατάλληλη συνεργασία με τον οφθαλμίατρο που παρακολουθεί τον αθλητή αλλά και τον προπονητή του είναι αναγκαία ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σίγουρα οι παρατηρήσεις του προπονητή είναι πολύ χρήσιμες διότι πολλές  αδυναμίες  που έχει εντοπίσει ο προπονητής ή ο ίδιος ο αθλητής  και θεωρούν ότι δεν σχετίζονται με την όραση βλέπουμε ότι τελικά έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτήν.
 
Κατά την αξιολόγηση δίνουμε σημασία όχι μόνο στα αποτελέσματα αλλά στον τρόπο που ο αθλητής φτάνει σε αυτά.  Τον τρόπο δηλαδή που ανταπεξέρχεται στα τεστ, τον τρόπο που διαχειρίζεται το στρες και τα λάθη του αλλά και το πώς τελικά επεξεργάζεται τις πληροφορίες.
 
Πώς βοηθάει το Vision Training

Το Sports Vision Training έχει σαν στόχο την εκπαίδευση της όρασης, με σκοπό να μπορεί ο αθλητής να χρησιμοποιεί άνετα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σωματικού ή ψυχολογικού στρες, το μέγιστο των δυνατοτήτων του, χωρίς περιορισμούς και σπάταλη πρόσθετης ενέργειας, φτάνοντας έτσι στην καλύτερη αθλητική απόδοση.
 
sports-vision-a
 
Κάποιοι από τους στόχους μας μέσω του εξατομικευμένου προγράμματος που θα ακολουθήσει ο αθλητής πέρα από την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, είναι να μειωθούν τα λάθη, να κάνει καλύτερη εκτίμηση του χώρου, του βάθους, των αποστάσεων και του χρόνου, να είναι περισσότερο εύστοχος και πιο συγκεντρωμένος χωρίς να επηρεάζεται από εξωγενής παράγοντες ή ψυχολογική ή σωματική πίεση, να προβλέπει τις επόμενες κινήσεις δικών του ή του αντιπάλου του, να αποκτήσει ευελιξία στις δύσκολες αποφάσεις και φυσικά να βελτιώσει την  συνεργασία του με την υπόλοιπη ομάδα.
 
Συχνά κρίνεται απαραίτητο ο αθλητής να εκτελεί καθημερινά κάποιες δραστηριότητες  ώστε να τις κατακτήσει  και αυτές τελικά να αυτοματοποιηθούν και να γίνουν μέρος της προπόνησής του. Ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων αυτών αλλάζει καθώς προχωράμε στο πρόγραμμα και μεταβάλλονται ανάλογα με το άθλημα.
 
sports-vision-b
 
Το Sports Vision Training  βρίσκει εφαρμογή σε πολλές χώρες του κόσμου και για επαγγελματικό και για ερασιτεχνικό  επίπεδο. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η όραση είναι μία αίσθηση που μπορεί να εξασκηθεί και να βελτιωθεί. Και φυσικά όσο περισσότερο εξασκηθεί τόσο θα αυξηθούν και τα όρια της λειτουργικότητάς της.
 
sports-vision-c
 
Ο αθλητής πρέπει να αντιληφθεί ότι ο ίδιος είναι ο κυρίαρχος της όρασής του!